Транс Секюрити предлага услугата Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт 

ДСК-Транс Секюрити ЕАД създава отдел Сградни инсталации, който се занимава с фасилити мениджмънт.

Дружеството изготвя цялостни проекти, с които не само да поддържа, но и да подобри условията на живот на обитателите на съответната сграда.

Етапи на проект:

 • Предварително проучване
 • Анализ и приложимост
 • Спецификации и тръжни процедури
 • Въвеждане в експлоатация
 • Контрол и поддръжка

 

Обхват на фасилити мениджмънт услугите:

 • Гостоприемство – информация, рецепционен мениджмънт
 • Информационни комуникационни технологии
 • Логистика
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Бизнес спомагателни услуги
 • Бюджетиране
 • Планиране, управление и поддръжка на сградата
 • Поддръжка на открити площи
 • Почистване
 • Мениджмънт на работното място
 • Дейности за унищожаване на поверителна информация от електронни носители