Транс Секюрити предлага мониторинг услуги

Мониторинг център

Услугата «Мониторинг» включва денонощно (24часово) наблюдение, регистриране, анализ и обработване на информация от наблюдаваните обекти. Осъществява се от екип отлично подготвени професионалисти, чрез използване на комплекс от модерни, високо технологични и надеждни технически системи в новоизградения мониторинг център, позициониран в централния офис на ДСК – Транс Секюрити в  гр. София. Центърът е оборудван с последно поколение техника за регистрация на сигнали от техническите системи. Техниката ни е от най-ново поколение комуникационни модули за предаване и приемане на информация, осъществявайки преноса по кодиран и криптиран канал . 

Имаме възможност да присъединим към мониторинга всички налични на пазара технически системи, а не само системи за сигурност, което ни прави предпочитан партньор на много клиенти. Това гарантира сигурност на предаваните сигнали и елиминира всякаква възможност за тяхното компрометиране чрез пренасочване, симулиране или заглушаване, без визуализиране в мониторинг центъра.

Предлагаме на клиентите една обща комплексна услуга, с която постигаме:

 • повишена удоволетвореност 
 • обхващаме по-голям аспект от специфичните нужди на всеки един клиент в областта на сигурността
 • разширяваме обхвата на услугата «Мониторинг и реакция» на технически системи за сигурност, като включваме наблюдение и анализ на критични параметри, които ще намалят риска при работата
 • наблюдение и обработка на сигнали от СОИС и ПИС 
 • наблюдение и обработка на сигнали, свързани с липса/наличие на електрозахранване, критични температури в специализирани помещения, липса/наличие на комуникация, други критични събития, от които зависи непрекъсваемостта на процесите за всеки бизнес 
 • видеопроверка, и видеонаблюдение при алармени събития и по сценарий
 • координация и контрол на услугите, свързани с профилактика и поддръжка на технически системи
 • контрол на всички услуги, свързани с физическата защита на клиента
 • участие в процеса по контрол на физическия достъп до служебни и специални зони 
 • анализ на събития посредством изградените технически системи по сценарии и допълнителни задания
 • водене на отчет и изготвяне на ежедневен доклад за събитията постъпили в АМЦ
 • извършване на проверки за функционирането и правилната настройка на ТСС (СОИС, ТВ, КД и ПИС)
 • предоставяне на справки
 • контрол, ефективно разположение на охраната и взимането на оптимални решения при събитие

 

Съгласно европейските и българските стандарти (БДС EN 50518-1:2010, БДС EN 50518-2:2010) е необходимо в мониторинг центъра захранването с електричество да е осъществено от два различни източника,  да има денонощна физическа охрана, сигналноохранителна система, система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система и система за контрол на достъп. Всички тези условия са изпълнени в Мониторинга на Дружеството и той отговаря на стандарта на Европейската организация за сигурност – Евроаларм.