Инкасови дейности за твоите търговски обекти

Съхраняване, проверка и изброяване на ценни пратки

ДСК-Транс Секюрити ЕАД обработва парична маса на Банка ДСК и други клиенти, оформени като ценни пратки и оборотно банкоматни касети.

Дружеството разполага с 9 касови центъра, разположени на територията на страната, както следва:

  • Два в София;

  • Пловдив;

  • Стара Загора;

  • Велико Търново;

  • Бургас;

  • Враца;

  • Варна;

  • Бобов дол.