Довери се на експертите за обслужване на твоите ATM машини

Комплексно обслужване на АТМ

Дружеството е лидер на пазара по отношение предлагането на този вид услуга.

Екипите на ДСК-Транс Секюрити ЕАД обслужват:

  • следене на касова наличност;

  • захранване с парични средства;

  • захранване с консумативи;

  • поддържане на клиентски вид на банкомати /АТМ/.

  • реагиране на инциденти - блокирани карти и забравени пари;