Сигурност за вашите парични средства с инкасови дейности на Транс Секюрити

Инкасови дейности

  • Основна дейност на Дружеството е охрана при транспорт на парични средства, оформени като ценни пратки, обработка и съхранение на парични средства, обслужване на терминални устройства.
  • Инкасовата дейност на ДСК - Транс Секюрити ЕАД се осъществява от специализирани инкасови екипи, които осъществяват своите задължения с над 100 специализирани бронирани автомобила, оборудвани съгласно изискванията на Наредба 8121з-611 от 11.06.2018 г. „За условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност“.