Сертифицирани структурно кабелни системи от Транс Секюрити

Структурно кабелни системи

Структурно кабелните системи (СКС) са неотменна част от комуникационната инфраструктура на всяка една производствена, бизнес и обществена сграда.

  • СКС са гръбнакът върху който се инсталират активните устройства за комуникации и затова е от изключителна важност тяхното правилно проектиране и изпълнение. 
  • Чрез СКС е възможно да  се осъществи интеграция на всички системи и подсистеми в един обект, като по този начин се постига ефективност при управлението.
  • През годините дружеството е проектирало и изградило много от офисите на Банка ДСК, като натрупаният опит ни дава самочувствието на експерти, на които може да се разчита за всяко едно решение. 
  • Продуктите, които използваме са проверени във времето с необходимите сертификати, като по този начин ние даваме десетилетия гаранция.