Довери се на експертите и избери услугата на Транс Секюрити за проектиране на СОИС

Проектиране на сигнално-известителни охранителни системи

Проектирането и изграждането на сигнално-известителни охранителни системи се осъществява от специалисти, които следят техническите новости във всяко от основните направления и прилагат индивидуален инженерингов подход при решаване на конкретни задачи, за което притежават необходимия образователен и квалификационен ценз.

Проектантите са дългогодишни членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) с пълна проектантска правоспособност. Специалистите периодично преминават квалификационни курсове за преподготовка. Част от тях са завършили успешно курсове за повишаване на квалификацията в Будапеща – Унгария и Лондон – Великобритания, Братислава – Словакия.