Пожарно обследване на обекти и още дейности

Пожарогасене/Дейности по пожарна безопасност

Част от услугите които извършваме по пожарна безопасност са:

  • пожарно обследване на обекти
  • планове за действие при пожар
  • планове за евакуация на пребиваващите в обекта при пожар и авария
  • протоколи за извършени ремонти
  • проверка на състоянието на отоплителните уреди
  • заповеди уреждащи редът на извършване на огневи работи и много други документи, касаещи пожарната безопасност

 

Съобразяваме се изцяло с нормативната база, основата на която е НАРЕДБА 8121з – 647 от 01 октомври 2014г. и ЗМВР.