Две услуги за пожарна безопасност

Пожарна безопасност

  • ДСК-Транс Секюрити е отговорник по пожарна безопасност на Банка ДСК.
  • Във всяка една обществена сграда е необходимо да има пожарогасители, а в зависимост от нейното предназначение и площ трябва правилно да се проектират пожарни кранове, пожароизвестяване и пожарогасене. 
  • За да бъдат запознати всички обитатели на сградата за пожарната и безопасност, се изготвят пожарно досие и евакуационни схеми, които при събитие могат да спасят човешки живот. 
  • Нашите експерти в това направление са дългогодишни служители на Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението (ГДПБЗН), които следят всички изменения в нормативната уредба и новости в сектора.