Системи за видеонаблюдение

Видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение в съвременния начин на живот са неделима част от нашето ежедневие. Градска среда и градски транспорт, затворени комплекси, бизнес сгради, отделни къщи и офиси имат необходимост от визуална информация, която да се съхранява, за да може при наличие на събитие да се анализира и установи причината за случилото се.  ДСК-Транс Секюрити ЕАД предлага на своите клиенти разнообразни концепции за видеонаблюдение.

Съобразявайки се с нуждите на потребителите, ние изграждаме различни по тип системи за видеонаблюдение, като намираме оптималната цена за качеството, което се предлага на пазара IP видеонаблюдението е предпочитано от потребителите, като най-съвременна и гъвкава технология, която осигурява най-високо качество на записаното изображение.

Неоспоримите предимства на IP продуктите за видеонаблюдение добавят сериозни преимущества в решенията, които предлагаме на клиентите си: 

  • превъзходно качество на изображението
  • възможност за приспособяване
  • лесна интеграция с други системи, ориентирана към бъдещо развитие
  • разширяема интелигентност в съответствие със съвременните технологии