ДСК Транс Секюрити унищожаване на класифицирана информация

Дейности за унищожаване на поверителна

информация от електронни носители

 

 

 

ДСК – Транс Секюрити ЕАД разполага с единствения в България шредер HSM StoreEx HDS 230 за унищожаване на поверителна информация от електронни носители. Дружеството разполага със специален сертификат, позволяващ ни да работим с машината.

 

Какво може да унищожава: 

 • Кредитни карти
 • CD/DVD
 • USB
 • Флопи дискове
 • HDD 
 • Магнитни архивни ленти

 

Тип на рязане: частици

Възстановяването е невъзможно.


Процес по заявяване на услугата

 • Клиентът заявява услугата
 • Клиентът прилага попълнен екселски файл с данните на носителите на данни
 • Клиентът поставя до 15бр. ЕНД в Плик No ...
 • ДСК – Транс Секюрити съгласува дата, час и начин за приемане на носителите

 

Процес по приемане и транспорт на пратката

 • ДСК – Транс Секюрити приема пратката посредством маркиране на Плик No..., поставят се в контейнер с електронна ключалка
 • На база приетите носители се изготвя приемо-предавателен протокол и се изпраща/предава на клиента 
 •  Следва транспортиране на носителите в контейнери с електронни ключалкиПроцес по приемане и съхранение

 • Пратка No... се приема от ДСК – Транс Секюрити
 • Носителите се съхраняват в сейфове, докато не започне процесът по унищожаванеПроцес по унищожаване

 • При стартиране на унищожаването се маркира Плик No... Отваря се и се маркира всеки един ЕНД
 • След прочитане на всички ЕНД в пратката и унищожаването им, се издава протокол за унищожаване и се изпраща по електронна поща

 

Рециклиране