Рзбери повече за нашите успехи и важни новини
Новини

Стремим се да предлагаме продукти без аналог на пазара

ДСК-Транс Секюрити ЕАД е учредено през 2002 г. и е част от OTP group - Унгария. Компанията извършва проектиране и изграждане на видео наблюдение, контрол на достъп, лоби системи, шлюзови системи, сигнално-охранителни системи, пожароизвестяване, структурно окабеляване, силови и слаботокови мрежи, като предлага на своите клиенти гаранционно и извънгаранционно обслужване.  Дружеството има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари и обслужването на АТМ, предоставя физическа охрана на обекти на Банка ДСК АД и обекти на частни и държавни организации. Притежава мониторинг център за обработка на сигнали от техническите системи и наблюдение на камери за видеонаблюдение, както и фасилити мениджмънт. ДСК-Транс Секюрити ЕАД е единствената сертифицирана компания в България, която предлага услугата по унищожаване на поверителна информация от електронни носители с шредер HSM StorEx HDS230.

 

Компанията започва дейността си с инкасова дейност, а днес услугите са десетки, вкл. фасилити мениджмънт. Какво наложи разширяването?

Кръстосаните продажби са важни за всяка компания и подобряването на портфолиото на ДСК-Транс Секюрити води до все по-висока удовлетвореност на нашите клиенти. Разбира се, с увеличаване на продажбите неминуемо възниква необходимост от сегментиране на обхвата на дейностите в компанията.

Технологиите или човешкият ресурс са по-важни за доброто изпълнение на дейността на охранителните фирми?

ДСК-Транс Секюрити предлага изключително качествени услуги, основно благодарение на удивителния екип, с който работя. Технологиите са изключително важен елемент в нашата работа, но аз винаги съм вярвал, че специфичните професионални нововъведения са само инструмент за оптимизация. Трябва да се подбират с усет и компетентност, както и да се прилагат, само когато са необходими.

Коя е услугата, с която се гордеете и смятате, че сте по-добри от конкуренцията?

През миналата година създадохме няколко нови услуги, с които сме уникални в сравнение с нашите преки конкуренти. Пример за това е нашият „Виртуален инкасатор“ – продукт без аналог на пазара в България, който вече е предпочитан от редица настоящи и нови клиенти. Услугата е съобразена с динамично променящата се икономическа обстановка.

Как се променя охранителният сектор през годините?

Пазарът не търпи фриволност и наложи всички ние да вървим в логичната посока. Сегментите Инкасо и СОД ще продължават да се консолидират. Инженерингът винаги е бил най-ефективен при компании с екип от 5 до 20 служители. Пазарният дял на физическата охрана ще продължава драстично да намалява и да бъде изпълняван от всяка охранителна компания. Появилият се нов сегмент – RIS ( Remote Intelligent Security) навлиза все по-силно на пазара, като измества физическата охрана, рецепция, портиери и т.н. Съчетанието между нови технологии и високо квалифицирани експерти в 24/7 RIS мониторинг център носи невероятни резултати за клиентите.