Рзбери повече за нашите успехи и важни новини
Новини
News image

Фасилити мениджмънт – новото начинание, в което се впуска ДСК-Транс Секюрити

През 2021г. ДСК-Транс Секюрити разшири обхвата си от дейности и вече с гордост предлага услугата „Управление и поддръжка на сгради“. Дружеството изготвя цялостни проекти, с които не само да поддържа, но и да подобри условията в съответната сграда. 
ДСК-Транс Секюрити се грижи за Вашата собственост, поддържа и управлява площите. Служителите на дружеството преминават различни обучения, с които да развият и усъвършенстват необходимите им умения. ДСК-Транс Секюрити проучват и изследват най-новите тенденции и въведения в енергийната ефективност и се стремят към по-добър контрол и намаляване на разходите.