Сертификати, издадени на ДСК Транс Секюрити

Сертификати и технически партньори

Сертификати

Лиценз

за извършване на частна охранителна дейност 3117

Сертификат ММС

За статус на сертифициран инсталатор 

Допълнение към лиценз

За извършване на частна охранителна дейност 3092

Разрешение

за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Сертификат

за система за управление

Сертификат

за система за управление

Разрешение

за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Лиценз

за извършване на частна охранителна дейност 3092

Технически партньори

ajax
cropped-teletek-logo
dahua
dsc
gamanet
Hikvision-logo
honeywell
legrand
paradox-security-300x88
partnertech
smp
United_technologies_logo.svg
vidux